İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

STH Dalış İlkeleri

STH çalışmalarının en önemli odak noktası olarak ön plana çıkan sualtı temizliği temelde örnekleme ve envanter kaydı yoluyla veritabanı oluşturulmak üzere yapılmaktadır. Ayrıca proje bazında da (STH Harem Sahili Temizlik, Rehabilitasyon ve Koruma Projesi) komple temizlik çalışmaları söz konusu olabilmektedir.

Sualtı ekiplerinde yer almak isteyen gönüllülerin;

 1. Etkinlik Hazırlık Toplantısına ve Dalış Birifingine katılmış olmaları,
 2. Her dalış için deklare edilen asgari dalış seviyesini belgeler nitelikte ve geçerli sertifika sahibi olmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

STH dalışları kısıtlı görüş, akıntı, düşük ısı gibi zorlayıcı koşullar altında gerçekleştirilmektedir. Her iki durumda da STH sualtı ekiplerinde yer alan gönüllülerin göz önünde bulundurması gereken bazı koşullar söz konusudur.

Etkinlik düzenlenen noktalar STH açısından 3 ayrı risk grubunda değerlendirilmektedir.

I. Grup:

Yüksek risk içeren dalış alanlarıdır. (Eminönü, Karaköy vb.) Sualt ekipleri başvurular arasından Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenir. Özel çalışma koşulları gerektiren alanlar yine bu grupta değerlendirilir.

II. Grup:

Risk içeren dalış alanlarıdır. (Harem, Kadıköy vb.) Sualtı ekipleri için söz konusu noktanın özellikleri göz önünde bulundurularak asgari yeterlilik seviyesi belirlenerek başvurular bu perspektiften değerlendirilir.

III. Grup:

Ortam ve çevre koşullarının uygun olduğu (Caddebostan, Suadiye vb.) noktalardır. Sertifika zorunluluğu dışında asgari seviye koşutu uygulanmaz.

Dalış Öncesi:

 • Tüm STH dalışlarında dalış eşi sistemi esastır ve istisnai koşulu söz konusu değildir.
 • Etkinlik noktasında yapılan dalış brifingine katılmak zorunludur. Aksi durumda dalışa izin verilemez.
 • Sualtı ekiplerinde yer alacak her gönüllü muvvaffakiyet belgesini –okumak ve- imzalamak durumundadır. Aksi durumda dalışa izin verilemez.
 • Etkinlik noktalarına göre asgari sertifika seviyeleri belirlenmektedir. Belirlenen seviyenin altında sertifikaya sahip olan gönüllülerin dalış sayılarına ve tecrübelerine bakılmaksızın dalışına izin verilemez.
 • Her etkinliğe bir sualtı hekimi destek vermektedir. Ayrıca bir Acil Durum Ekibi etkinlik noktasına göre acil durum senaryoları ve planları üretmekte ve etkinlik noktasında hazır bulunmaktadır.
 • Dalışlara ilişkin her türlü yetki ve sorumluluk dalış amirindedir.

Dalış Planı:

 • Tüm etkinlik noktalarında dalış planı keşif çalışması sonrası hazırlanır.
 • Dalıcı sayısı etkinlik noktasının özelliklerine göre belirlenir.
 • Dalışların tekne veya kıyı dalışı olması etkinlik noktasına ve imkanlara göre belirlenir.
 • Dalış planı ve ortam koşulları etkinlik öncesi hazırlık toplantısında gönüllülere detaylı olarak aktarılır.
 • Dalış grupları, grup liderleri ve dalış eşleri etkinlik noktasına ve dalıcıların seviyelerine göre dalış amiri tarafından belirlenir.
 • Her dalıcı çiftine sadece bir çuval verilmekte ve birlikte çalışmaları gerekmektedir.
 • Etkinlik noktasına göre ya normal çuvallar ya da kılavuz ipiyle kıyıdan izlenebilen çuvallar kullanılmaktadır.
 • Kış dalışlarında maksimum süre 20 dakikadır.

Dalış Ekipmanları:

 • Bozuk veya eksik ekipmanla dalışa izin verilemez.
 • Ekipman eksikleri gönüllüler tarafından doldurulan katılım formunda belirtildiği takdirde her türlü ekipman STH tarafından tedarik edilmektedir. (Özellikle elbise ve patik gibi ekipmanların tedarikinde aksaklıklar olabilmektedir.)
 • Gerekli görülen noktalarda bir takım ilave donanımlar (korna, shaker, fener, bıçak vb) zorunlu olup aksi takdirde dalışa izin verilemez..
 • Temizlik çalışması için gerekli donanım STH tarafından tedarik edilmektedir.
 • Spesifik çalışmalar için gerekli ekipman (ağır parçalar, ağlar vb.) STH tarafından tedarik edilmektedir.
 • Özellikle temizlik ekiplerinde yer alan dalıcılar için eldiven tavsiye edilir.
 • Kış aylarında yapılan dalışlarda su sıcaklığı 6 -12 C derece arasında değişmektedir. Dolayısıyla mümkünse kuru elbise değilse normal elbiseye ilave olarak içlik tavsiye edilir.

Sualtı Çalışmaları:

 • STH dalışlarında yüzerliğiniz en önemli donanımınızdır. Bir çok noktada görüş dip ile temas edildiği anda yitirilmektedir. Bu nedenle tutarlı bir yüzerlik ve mümkün olduğunca sualtı tabanı ile teması önlemek için paletler yukarıda kalacak şekilde başaşağı pozisyonda çalışılması gerekmektedir.
 • Hedef olabildiğince dikkatli ve yavaş çalışılmasıdır.
 • Dalış boyunca, toplanan çöplerin ağırlaşması yüzerlik kontrolünü sürekli ve önemli kılmaktadır.
 • Kişisel ekipmanlar mutlaka emniyetli bir konumda olmalı takılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışma boyunca ekosisteme zarar verilmemesine maksimum gayret harcanmalı özellikle dolan çuvalların sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Temizlik çalışmasını yaparken bu detay da düşünülerek gerektiğinde çuvalın tamamen dolması beklenmemelidir. Özellikle kılavuzlu çuvallar kullanılırken mutlaka çuvala refakat edilerek tabanla temasının minimuma indirilmesi sağlanmalıdır.
 • Kesici ve delici nesneler güvenlilik açısından farklı bir çuval vb ile toplanmalıdır.
 • Hiçbir zaman araba lastiği ve akü gibi ağır nesneleri tek başınıza kaldırmayı denemeyiniz.

Öncelikli Olarak Toplanacak Materyaller:

 • Plastikler, özellikle plastik torbalar
 • Tekstil ürünleri, çuval vb.
 • Balık ağları, misinaları ve tuzakları
 • Piller, araba aküleri, üzerinde yaşam olmayan şişeler ve teneke kutular
 • Sigara izmaritleri ve şişe kapakları
 • Metal aksamlar

Kesinlikle Çıkartılmaması Gereken Materyaller:

 • Gerekliliğinden emin olunmadıkça deniz yaşamı ile örtülmüş nesneler çıkartılmamalıdır. Bu gibi durumlarda mümkünse nesneyi markalayınız.
 • Tehlikeli olabileceğini düşündüğünüz hiçbir materyali almayınız. Mümkünse yerini markalayınız.
 • BC’nizi ağır nesneleri kaldırmak için kullanmayınız.
 • İçersinde zehirli maddeler olabileceğinden şüphelendiğiniz materyalleri mutlaka bırakınız. Mümkünse yerini markalayınız.
 • Taban ile kaynaşmış ve sualtı yaşamına katkısı olabilecek nesneler kesinlikle çıkartılmamalıdır.

Çıkartılacak Materyallerin Kontrolü:

 • Çıkartılacak her nesnenin içerisinde canlı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Çıkartılması gerekli materyallerin çevresindeki organizmaları temizleyiniz.
 • Teneke kutuları mümkünse açarak içerisinde yaşam olmadığından emin olunuz.

Misinalar ve Ağlar:

 • Hiçbir zaman çekerek misinaları kurtarmaya çalışmayınız. Etrafındaki ekosisteme zarar vermemek için bölümler halinde keserek çıkarınız.
 • Bıçaktan daha çok makas vb araç kullanmaya özen gösteriniz.
 • Misinayı kontrol edebilmek için bir nesne etrafına sarın.

Dalış Sonrası:

 • Lütfen debrife katılarak;
 • Dalışla ilgili genel gözlemlerinizi paylaşınız. Yaşanan bir takım aksaklıklar söz konusuysa dalış amirini bilgilendiriniz.
 • Dalış esnasında edindiğiniz özel izlenimleri; çıkartılamayan bir materyal, ilginizi çeken bir oluşum vb. kişisel izlenimlerinizi paylaşınız.
 • Debrifler yoluyla oluşturulacak ikincil güvenlik mekanizmasına katkıda bulununuz.

Her debrif dalış amiri tarafından rapor haline getirilerek STH arşivine eklenmektedir.