İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Envanter Değerlendirmesi, 2005

            Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi 2005 Ocak ayında kamuoyunun dikkatini sualtı ve deniz kirliliğine çekmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek üzere çıktığı yolda ilk yılını geride bıraktı. Geçen bir yıl içerisinde Üsküdar, Kadıköy, Ortaköy, Büyükada, Sedefadası, Heybeliada, Gölcük, Haliç ve Karaköy sahillerinde on bir dalış gerçekleştirdi.

            Bir çok ilk ile birlikte yola çıkan Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi’nin en önemli çalışmalarından birini tüm etkinlik noktalarında oluşturulan “Envanter Listeleri” oluşturdu. Böylelikle ilk kez çeşitli lokalizasyonlara ait atık envanterleri kayıt altına alınarak önümüzdeki yıllarda karşılaştırma olanağı sağlayacak önemli bir veri tabanı oluşturuldu. Öyle ki her hangi bir zamanda bu noktalardan herhangi birinde yapılacak bir çalışma için artık baz alınabilecek bir veri tabanı mevcut.

            Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi ile birlikte doğan “envanter” fikri, atıkların nicelik ve oran olarak kayıt altına alınmasının yanı sıra; kirliliğin kaynaklarına dair verdiği ipuçlarıyla geliştirilecek projeler için de önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Lokasyonlara göre envanter listeleri incelendiğinde bu ifadenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

            Ayrıca envanter listeleri farklı açılardan incelendiğinde söz konusu lokasyonların tüketim alışkanlıklarından, sosyoekonomik yapıları arasındaki farklılıklara kadar son derece değişik ip uçlarına ulaşmak mümkün olabilmekte. Örneğin, Üsküdar sahillerinde kısmet açmak, büyü bozmak vb gerekçelerle atılan asma kilitler, hayvan kemikleri, muskaların yerini Karaköy sahilinde olta balıkçılarının takılan zokaları, maket bıçakları ve sonsuz gibi görünen misina atıkları almakta. Ortaköy ve Harem sahillerindeki meşrubat atıkları bile marka açısından farklılık göstermekte.

            Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi her etkinliğinin ardından elde edilen verileri içeren bir dosya hazırlamaktadır. Bu dosya sualtı video görüntüleri, sualtı fotoğrafları ve envanter listeleri ışığında yapılan tespitleri ve Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi’nin önerilerini içermekte olup yine bu çalışmanın merkezinde yine envanter listeleri yer almaktadır. Lokasyonlar bazında ele aldığımızda yaklaşım ve listelerin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

            Hava ve deniz koşullarının olumsuzluğu nedeniyle sualtı temizlik ekiplerinin çalışmaların efektif bulunmadığı durumlarda tespit ve önerilere yer verilmemektedir. Bu duruma, Ortaköy, Haliç ve Gölcük etkinlikleri son derece kısıtlı görüş koşulları ile örnek olarak gösterilebilir.

            Sualtı temizlik ekiplerinin çalışmalarında belirlenen metot rasgele örneklemedir. Ekipler materyaller konusunda –çıkartılmayacak nesneler hariç- hiçbir şekilde yönlendirilmemektedir. Bu metotla daha sağlıklı bir örnekleme söz konusu olabilmekte, belli bir materyal türüne odaklanarak çeşitliliğin ve farklı ip uçlarının gözden kaçması önlenmektedir.

            Envanter listelerinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir diğer nokta ise atılan nesnelerin yanı sıra kaza eseri düşen nesnelerin de varolabilmesidir. Örneğin cep telefonu, fotoğraf makinesi vb bazı nesnelerin düşmüş olması ihtimali ön plana çıkmaktadır.

            2005 yılı envanter çalışmalarını lokasyonlar bazında değerlendirmeden önce bazı makro verilere göz atmak, sualtındaki katı atık kirliliğinin, kaynaklarının ötesinde boyutlarının kavranması adına fikir verecektir.

            8 Ocak Üsküdar, 20 Şubat Kadıköy, 3 Nisan Ortaköy, 23 Nisan Büyükada, 5 Haziran Ortaköy (Dünya Çevre Günü), 3 Temmuz Heybeliada, 17 Ağustos Gölcük, 17 Eylül Haliç, 27 Kasım Harem ve 24 Aralık Karaköy etkinliklerinde; 224 farklı başlık altında, 1606 parça envanter listeleri ile kayıt altına alınmıştır.

HammaddeAdet
Plastik403
Cam508
Metal327
Ahşap24
Porselen34
Tekstil40
*Hibrit218
Kağıt24
Diğer28
Toplam1606


            Daha öncede bahsedildiği üzere bu envanter çalışması bir çok açıdan değerlendirilebilir. Fakat lokasyon ve kirliliğin kaynağı bazında bakıldığında ortaya çıkan iki önemli nokta söz konusudur.

            Altı tarafı denizlerle çevrili Türk insanının denizel kirlilik konusunda en önemli sorunu bilinçsizlik ve duyarsızlıktır. Fakat sualtı kirliliği konusunda daha da tehlikeli bir gerçek mevcut otorite boşluğu olarak ön plana çıkmaktadır. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kurumların ellerindeki yetkileri istisnasız kullanması; denizleri kirletmenin dolandırıcılık, gasp vb bir “suç” teşkil ettiği gerçeğinin yerleştirilmesi, asgari bilincin oluşturulması adına kaçınılmaz bir gerekliliktir.

            Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta bu uzun soluklu yolculukta sadece siyasi otoritelerin değil, sivil toplum örgütlerinden bireylere kadar, toplumu oluşturan tüm kesimlerin sorumlu olduğudur.


LOKASYONLAR BAZINDA STH 2005 YILI ENVANTER LİSTELERİ

8 Ocak 2005 – Üsküdar

Lokasyon: Şemsipaşa Camii, Motor İskelesi arası.

MateryalHammaddeAdet
BETON SAKSI (80cmX200cm)Diğer1
CAM ŞİŞECam85
VAZOCam1
MAŞA (METAL)Metal2
ÇAYDANLIKMetal2
ÇAY BARDAĞICam3
TV UZAKTAN KUMANDASIHibrit1
EVYE (METAL)Metal1
BRIDGET JONES’S DIARY (2 cd)Plastik1
ŞİİR DEFTERİ (KİŞİSEL)Diğer1
YAĞ KUTUSU (METAL)Metal1
ÇEŞİTLİ METAL BORUMetal8
PASPASTekstil2
MEŞRUBAT KUTUSUMetal76
AYAKKABI (SOL AYAK)Hibrit1
NAZAR BONCUĞUCam1
ÇEŞİTLİ TÜKENMEZ KALEMHibrit16
PORSELEN TABAKSeramik7
EL ARABASIMetal1
PLASTİK TABAKPlastik26
KÜL TABLASICam1
TUZLUKCam1
DEMLİKMetal2
ÇAY FİNCANISeramik1
TV SEHPASIMetal1
ÇATAL (PLASTİK)Plastik12
KASET (MUAZZEZ ERSOY)Hibrit1
HARRY POTTER (KİTAP)Diğer1
ÇAKMAKHibrit1
BOYA FIRÇASIHibrit2
ÇEŞİTLİ PLASTİK BORUPlastik2
ÇEŞİTLİ PROFİL BORUMetal3
KOYUN ÇENESİDiğer1
CAM ŞİŞE (BÜYÜ ŞİŞESİ?)Cam1
BALIK KEPÇESİMetal1
KEVGİR (METAL)Metal1
Toplam269

Tespitler

8 Ocak 2005 Üsküdar etkinliği envanter sonuçlarına göre kirliliğin iki önemli kaynağı söz konusudur.

Birincisi, artık mevcut olmadıkları halde, Temmuz 2004’e kadar bu noktada yer alan restoran teknelerin atıkları başı çekmektedir. Temmuz 2004’te aynı noktaya yapılan dalışlardan edinilen izlenimler (kayıtlı veri mevcut değildir) en azından bu unsurun önünün kesildiğini göstermektedir. Bu konuda yerel yönetimine teşekkürü borç biliyoruz.

İkinci unsur ilkine göre daha önemli görünmektedir. Çünkü bölge halkının direkt sorumlu olduğunu göstermektedir. Şüphesiz çıkartılan materyaller arasında istem dışı denize düşenler de mevcuttur. Ancak bazı materyallerin oranı bölge halkının çevre kirliliği konusunda yeterli bilinç ve duyarlılığa sahip olmadığına dair ipuçları vermektedir. Yine aynı noktada yer alan çöp kutuları sayıca son derece yeterli görünmektedir. Bu da duyarsızlık ve bilinçsizlik konusundaki endişeyi desteklemektedir.

Ayrıca, sahilde mevcut beton saksılardan birinin etkinlik sırasında çıkartılmasından sadece bir gün sonra tekrar denize atılması ve daha sonra bu saksıların sayısının üçe çıkması, dahası yanlarına bir de bankın eklenmesi; bilinçsizlik ve duyarsızlığın yanı sıra bu noktada kasıtlı bir takım yaklaşımların ve otorite boşluğunun mevcudiyetine işaret etmektedir.

Öneriler

Öncelikle, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi söz konusu saksılar gibi kasıtlı olarak atılmış materyaller için tarafınızdan yapılacak her türlü yardım çağrısına derhal katılacaktır. Diğer yandan bu noktanın ayrıca izlenmesi ve mümkünse faillerinin tespiti de kanımızca önemlidir.

Bölge halkına yönelik bilinçlendirme amaçlı bir proje geliştirilmesi konusunda Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi mevcut veriler ışığında her türlü işbirliğine hazırdır. Önerimiz, sahil bandında gönüllü öğrencilerin katılımı ile süreli bir kampanya başlatmaktır. Kampanya süresince Deniz Otobüsü İskelesi ile Kuşkonmaz Camii arasında kalan alan, görev alacak gönüllülerce sürekli izlenebilecek ve denize çöp atan kişilerle anında iletişim kurulabilecektir. Kampanyanın içeriği, iletişim ve bilinçlendirme yöntemleri ayrıca tartışılabilir.

Elde ettiğimiz görsel ve bilimsel veriler ışığında hazırlanacak eğitim programının, ilköğretim kurumlarında düzenlenecek paneller vasıtasıyla çocuklara iletilmesinde de işbirliği platformu oluşturmamız son derece etkin bir bilinçlendirme yöntemi olacaktır.

Yerel yönetiminiz sınırları içinde tespit edilecek (insan sirkülasyonunun yüksek olduğu) bir takım noktalarda etkinlikten sağlanan görsel materyallerin sergilenmesi de kanaatimizce etkili olacaktır.


20 Şubat 2005 – Kadıköy

Lokasyon: İskele Meydanı, Konservatuvar binası önü.

MateryalHammaddeAdet
TENEKE İÇECEK KUTUSUMetal12
CAM ŞİŞECam51
CAM KONSERVE KAVANOZCam3
ÇAY BARDAĞICam2
ÇAY KAŞIĞIMetal3
TATLI KAŞIĞIMetal1
PET ŞİŞEPlastik1
YAĞ BİDONU (5lt)Plastik1
ASMA KİLİTMetal5
ŞEMSİYEHibrit2
DİJİTAL KOL SAATİHibrit1
DİJİTAL MASA SAATİHibrit1
GÖZLÜKHibrit1
MEDENİ HUKUKA GİRİŞDiğer1
FOTOĞRAF MAKİNASIHibrit1
CEP TELEFONUHibrit3
CEP TELEFONU PİLİHibrit3
KALEMHibrit1
PURO KUTUSUDiğer1
AYLIK KUMANYA SARF RAPORUDiğer1
DEMİR BORUMetal1
ÇEŞİTLİ PLASTİK MATERYALPlastik2
BOYA FIRÇASI UCUDiğer1
BALLY (YAPIŞTIRICI)Metal2
SİLAH ŞARJÖRÜ (BOŞ)Metal1
ARAPÇA MUSKA VB.Diğer2
PARKE TAŞIDiğer1
ÇIMATekstil1
OTO İÇ LASTİKPlastik1
KREDİ KARTI (BONUSCARD)Plastik1
TABAKSeramik2
ÖĞRENCİ PASOSUPlastik8
TÜRK TELEKOM TLF KARTIPlastik2
HOPARLÖRHibrit1
OTOMOBİL LASTİĞİPlastik3
JANT KAPAĞIPlastik1
KALEM PİLPlastik12
MİSKETCam1
ÇAKMAKHibrit1
AYAKKABI (SOL)Hibrit2
KOLTUK DEĞNEĞİMetal1
ÇÖP TENEKESİMetal1
HAYVAN ÇENESİDiğer1
WALKMAN KULAKLIĞIHibrit1
ÇEŞİTLİ PROFİL BORUMetal3
KOYUN ÇENESİDiğer1
TENEKE KONSERVE KUTUMetal1
BOYA FIRÇASI (RULO)Hibrit2
SAĞLIK SİGORTASI KARTIPlastik1
PANEL RADYATÖRMetal1
PLAJ ŞEMSİYESİ SAPIMetal2
ŞEMSİYE SAPIMetal1
LAVABO BORUSUPlastik1
EL FİLİTİ (POMPA)Plastik1
PASPAS (SÜPÜRGE)Hibrit1
KAZAKTekstil1
ÇAY TABAĞISeramik7
MURÇMetal1
MAZGALMetal1
DEMİR PARMAKLIK (1mx2m)Metal1
KEMER TOKASIMetal2
KUNDURA CİLASI KAPAĞIMetal2
Toplam175

Tespitler

20 Şubat 2005 Kadıköy etkinliği envanter listesi incelendiğinde istem dışı düşmesi muhtemel materyallerin yanı sıra çevre insanının direkt sorumlu olduğu katı atık kirliliği göze çarpmaktadır. Bu durum bölge halkının çevre konusunda yeterli bilinç ve duyarlılığa sahip olmadığına dair ipuçları vermektedir. Yine aynı noktada yer alan çöp kutuları sayıca son derece yeterli görünmektedir. Bu da duyarsızlık ve bilinçsizlik konusundaki endişeyi desteklemektedir.

Özellikle sualtında, hepsi bir arada bulunan ulaşım kartları İ.E.T.T. bir çalışanının veya bazı çalışanlarının yeterli çevre bilincine sahip olmadıkları düşüncesini doğurmaktadır. Burada kesinlikle bir veya bir grup çalışanın eylemi ilgili kuruluşa mal edilmemeli aksine kuruluş konu hakkında bilgilendirilmelidir.

Yine normal koşullarda düşmesi veya gelip geçen insanlar tarafından atılması ihtimali son derece zayıf bazı materyaller; yağ tenekesi, panel radyatör, çöp kovası, hortum vb., sahili kullanan deniz araçlarının da konuya duyarsız ve bilinçsiz olduklarına dair önemli bir ipucu oluşturmaktadır.

Öneriler

Bölge halkına yönelik bilinçlendirme amaçlı bir proje geliştirilmesi konusunda Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi mevcut veriler ışığında her türlü işbirliğine hazırdır. Önerimiz, sahil bandında gönüllü öğrencilerin katılımı ile süreli bir kampanya başlatmaktır. Kampanya süresince Deniz Otobüsü İskelesi ile Yeni Kadıköy İskelesi arasında kalan alan, görev alacak gönüllülerce sürekli izlenebilecek ve denize çöp atan kişilerle anında iletişim kurulabilecektir. Kampanyanın içeriği, iletişim ve bilinçlendirme yöntemleri ayrıca tartışılabilir.

Elde ettiğimiz görsel ve bilimsel veriler ışığında hazırlanacak eğitim programının, ilköğretim kurumlarında düzenlenecek paneller vasıtasıyla çocuklara iletilmesinde de işbirliği platformu oluşturmamız son derece etkin bir bilinçlendirme yöntemi olacaktır.

Etkili olacağını düşündüğümüz bir diğer önerimiz, iki iskele arasında yer alan sahil şeridinde ve iskelelerde Kadıköy etkinliğinde elde ettiğimiz görsel materyallerden oluşacak bir açık hava sergisidir.


3 Nisan 2005 – Ortaköy

Lokasyon: Ortaköy Meydanı

MateryalHammaddeMiktar
ŞişeCam28
Meşrubat KutusuMetal3
TabakPorselen3
Tencere KapağıMetal1
PisuvarSeramik1
Oyuncak Cep TelefonuPlastik1
Muhtelif BoruPlastik8
Kafes/SepetMetal1
Balık ağıTekstil1
TuğlaDiğer4
KafesAhşap1
Hayvan KemiğiOrganik2
PrizHibrit1
Sigorta BobiniHibrit1
Raf EtiketiPlastik51
KadehCam1
Kahve FincanıPorselen1
Konserve KutusuMetal1
Muhtelif BezTekstil3
Kırık FluoresanHibrit1
El OltasıPlastik1
KabloHibrit1
Tekne AksamıMetal1
Raf EtiketiPlastik8
ŞemsiyeHibrit1
Toplam 126

Kısıtlı görüş koşulları nedeniyle örnekleme çalışması yeteri kadar sağlıklı bulunmadığından ve yeterli kalitede sualtı verileri kaydedilemediğinden 3 Nisan 2005 Ortaköy Etkinliği sonrası envanter çalışması sonrası tespit ve önerilere yer verilmemiştir.


23 Nisan 2005 – Büyükada

Lokasyon: İskele Meydanı

Envanter Listesi

MateryalHammaddeAdet
TabakPorselen3
ŞişeCam12
ZincirMetal1
GözlükHibrit1
Konserve KutusuMetal1
Muhtelif KontrplakAhşap4
HalatTekstil2
Muhtelif ÇubukMetal12
Plaj Şemsiyesi AksamıMetal2
ŞemsiyeHibrit1
Şişe KapağıMetal1
Muhtelif BezTekstil1
Muhtelif ProfilMetal1
Şişme Yatak ParçasıPlastik1
MigrosClub KartıPlastik1
Cep TelefonuHibrit1
Strafor ParçalarıPlastik4
MermerDiğer1
BisikletMetal1
HalıTekstil3
Meşrubat KutusuMetal1
Güneş GözlüğüHibrit2
KapakMetal1
Kalem PilHibrit3
Korniş ParçalarıPlastik4
Muhtelif BoruPlastik3
Muhtelif Cam KırıklarıCam5
KaşıkTahta1
ÇatalPlastik1
Telefon KablosuHibrit1
Telefon KartıPlastik1
KutuPlastik1
ÇorapTekstil1
ŞişePlastik1
Telefon AksamıPlastik1
Toplam81

23 Nisan 2005 Büyükada Etkinliği envanter sonuçlarına göre söz konusu noktadaki kirliliğin iki önemli kaynağı söz konusudur.

Envanter listesi incelendiğinde istem dışı düşmesi muhtemel materyallerin yanı sıra gelip geçen insanların direkt sorumlu olduğu atıklar fazlaca göze çarpmaktadır. Bu durum çevre kirliliği konusunda yeterli bilinç ve duyarlılığa sahip olmadığına dair ipuçları vermektedir. Ancak, katı atık kirliliğinin kaynağının ada halkı mı yoksa özellikle yaz aylarında sayıları artan ziyaretçilerin mi olduğu konusu muallaktır.

Söz konusu noktada yer alan çöp kutuları sayıca son derece yeterli görünmektedir. Bu da duyarsızlık ve bilinçsizlik konusundaki endişeyi desteklemektedir.

Liste incelendiğinde varılabilecek bir diğer çıkarım ise deniz araçları ve bu bölgede çalışan bireylerin sebep olduğu kirlilik olacaktır. Özellikle aynı noktada, normal koşullarda düşmesi veya gelip geçen insanlar tarafından atılması ihtimali son derece zayıf materyaller –örneğin halı- sahili kullanan deniz araçlarının da konuya duyarsız ve bilinçsiz olduklarına dair önemli bir ipucu oluşturmaktadır.


5 Haziran 2005 – Ortaköy (Dünya Çevre Günü)

Lokasyon: İskele Meydanı

MateryalHammaddeAdet
SabunlukPlastik1
Telsim HatPlastik1
TasMetal1
ÇatalMetal1
Muhtelif MermerDiğer1
Üraf (Büyük)Metal1
HalkaPlastik1
Maket BıçağıHibrit1
Biblo (At)Ahşap1
Kırık FluoresanHibrit1
Yemek Tabağı (Kırık)Porselen1
SigortaHibrit3
Çay KaşığıMetal1
KasetHibrit1
HalatTekstil1
KavanozCam4
Ağırlık (1 Kg)Metal1
ÇakmakHibrit1
Ayakkabı TopuğuHibrit1
Meşrubat ŞişesiCam110
Şarap ŞişesiCam5
Bank (Demir+Ahşap)Hibrit1
Volant DişlisiMetal1
Buzdolabı RafıMetal1
Çay BardağıCam1
Saksı ParçasıPlastik1
TesbihPlastik3
Asma KilitMetal1
Kül TablasıCam2
OjeCam1
PenseMetal1
Muhtelif Cam ParçalarıCam13
Çene Kemiği (Kuzu)Organik1
Kahve FincanıPorselen1
Cep TelefonuHibrit1
PilHibrit5
Çelik HalatMetal1
Fanile (Erkek)Tekstil1
T-Shirt (Parça)Tekstil1
Kamış OltaPlastik1
Bozuk Para (50.000, 100.000)Metal3
Bira ŞişesiCam25
Kutu MeşrubatMetal1
Toplam206

5 Haziran 2005 Dünya Çevre Günü Ortaköy Etkinliği envanter sonuçlarına göre söz konusu noktadaki kirliliğin başlıca kaynakları sahili dolduran çevre insanı, iş yerleri ve teknelerdir.

Envanter listesi incelendiğinde istem dışı düşmesi muhtemel materyallerin yanı sıra gelip geçen insanların direkt sorumlu olduğu atıklar (şişe, meşrubat kutusu vs.) önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum İstanbul’un, Türkiye’nin ve hatta dünyanın çeşitli noktalarından gelerek sahili dolduran insanların çevre kirliliği konusunda yeterli bilinç ve duyarlılığa sahip olmadığına dair ipuçları vermektedir.

Liste incelendiğinde varılabilecek bir diğer çıkarım ise deniz araçları ve bu bölgede çalışan bireylerin sebep olduğu kirlilik olacaktır. Volan dişlisi, buzdolabı rafı vb materyaller deniz araçları ve çevre işyerleri konusundaki iddiayı destekler niteliktedir.

Yine aynı noktada yer alan çöp kutuları sayıca son derece yeterli görünmektedir. Bu da duyarsızlık ve bilinçsizlik konusundaki yaklaşımı desteklemektedir.


3 Temmuz 2005 – Heybeliada

Lokasyon: Çam Limanı

MateryalHammaddeAdetNot
ŞişeCam11 
BardakCam3 
PantolonTekstil1
MerdivenMetal1 
Okey TaşıPlastik2 
Döşeme DolgusuTekstil2Sünger
ŞnorkelPlastik1 
PaletPlastik1 
Minder KılıfıTekstil1Suni deri
Pet ŞişePlastik1 
EğeMetal1 
İpTekstil17 mm, 1 m
Zımpara KağıdıHibrit1 
TabakPorselen1 
ÇaydanlıkMetal1 
KazakTekstil1 
Laminat MuşambaPlastik1 
PoşetPlastik4 
Tekne Aksamı (Fiber)Plastik1 
MaskeHibrit1 
Tabure ParçasıPlastik1 
MangalMetal1 
Tekne ParçasıPlastik8 
KürekAhşap1 
FileTekstil1 
Toplam49

Kısıtlı görüş koşulları nedeniyle örnekleme çalışması yeteri kadar sağlıklı bulunmadığından ve yeterli kalitede sualtı verileri kaydedilemediğinden 3 Temmuz 2005 Heybeliada etkinliği envanter çalışması sonrası tespit ve önerilere yer verilmemiştir.


17 Ağustos 2005 – Gölcük

Unicode

Lokasyon: Eski İskele Mevkii

MateryalHammaddeAdet
TENEKE İÇECEK KUTUSUMetal23
CAM ŞİŞECam31
BIÇAKHibrit2
ÇAKMAKHibrit1
BOYA KUTUSU KAPAĞIMetal1
PLASTİK BARDAKPlastik7
PET ŞİŞEPlastik13
PLASTİK BİDONPlastik1
PLASTİK BOYA TÜPÜPlastik1
AĞ PARÇASITekstil1
GAZETEDiğer1
BİSİKLET KİLİDİMetal1
BİRA ŞİŞESİ (DOLU)Cam1
MAKARA (OLTA İÇİN)Plastik1
MAKET BIÇAĞIHibrit1
BİSİKLET LASTİĞİPlastik1
ÇEŞİTLİ AMBALAJ KAĞITLARIPlastik13
PİLHibrit1
PLASTİK KUTUPlastik2
YAĞMURLUK PARÇASIPlastik1
POŞETPlastik2
ÇÖP KUTUSU (METAL)Metal1
PLASTİK ÇATALPlastik1
Toplam108

Kısıtlı görüş koşulları nedeniyle örnekleme çalışması yeteri kadar sağlıklı bulunmadığından envanter çalışması sonrası tespit ve önerilere yer verilmemiştir.


17 Eylül 2005 – Haliç

Lokasyon: Fener Sahili

MateryalHammaddeAdet
Meşrubat KutusuMetal14
ŞişeCam37
İş çizmesiPlastik1
Bally (tüp)Metal3
Palet (parça)Plastik1
Yoğurt KasesiPlastik1
ŞişePlastik11
Reçel KutusuPlastik1
Cüzdan (deri)Diğer2
Muhtelif AmbalajPlastik2
Gırgır (el süpürgesi, kırık)Plastik1
OdunDiğer1
Bardak (kırık)Cam1
Mayo (erkek)Tekstil1
Motor aksamı (pompa, kırık)Metal1
SüngerPlastik1
ÇatalMetal1
Tıraş BıçağıHibrit1
Terlik (çocuk)Plastik1
Otomobil LastiğiPlastik2
Kapak (plastik)Plastik2
İlaç Ambalajı (plastik)Plastik1
Hayvan KemiğiDiğer1
PoşetPlastik4
Çömlek TabanıSeramik1
Muhtelif Ahşap (boyalı)Diğer3
ÇorapTekstil1
Ayakkabı TabanıPlastik1
BoruPlastik1
Top (parça)Plastik1
Muhtelif Cam ParçalarıCam2
Toplam101
Sualtı temizlik ekibinde görevli 6 dalıcı tarafından, 30 dakika süreyle ve kısıtlı görüş koşullarında gerçekleştirilmiş örnekleme sonuçlarıdır.

Kısıtlı görüş koşulları nedeniyle örnekleme çalışması yeteri kadar sağlıklı bulunmadığından envanter çalışması sonrası tespit ve önerilere yer verilmemiştir.


27 Kasım 2005 – Harem

Lokasyon: Otogar Önü

MateryalHammaddeAdet
ŞişePlastik100
ŞişeCam48
Plaj ŞemsiyesiHibrit1
Fotoğraf Makinası KılıfıDiğer1
Kapı KilidiMetal1
LavaboSeramik1
TopPlastik3
TabakMetal3
Muhtelif BezTekstil1
Tencere KapağıCam2
KapakMetal1
TaburePlastik1
BoruMetal1
Bulaşık EldiveniPlastik1
Avize İskeletiMetal1
Kamyon AküsüHibrit3
Muhtelif MuşambaPlastik1
Konserve KutusuMetal1
KavanozCam1
Ağ MantarıPlastik1
ÇakmakHibrit3
SandalyeMetal1
RendeMetal1
KiremitDiğer1
Maket BıçağıHibrit1
KornaPlastik1
MaşrapaPlastik1
Boya RulosuHibrit1
PaspasMetal1
BardakCam1
Kahve KupasıSeramik1
PompaMetal1
Ayakkabı TabanıPlastik1
Yılbaşı SüsüPlastik1
Röntgen FilmiPlastik1
CüzdanDiğer2
Cep TelefonuHibrit1
AvizeHibrit1
Saat KayışıMetal1
Asker KünyesiMetal1
Muhtelif Tahta ParçasıDiğer1
TarakPlastik1
Silikon AmbalajıPlastik1
Kaşık (Tahta)Diğer1
Tabak (melamin)Plastik2
AynaCam1
JantMetal1
Bira KutusuMetal50
Meşrubat KutusuMetal54
Fotoğraf MakinasıHibrit1
Motosiklet PlakasıMetal1
Oto LastiğiPlastik6
Jant (Bisiklet)Metal1
PoşetPlastik1
PompaPlastik1
PisuvarSeramik1
Ayakkabı (sağ-bay)Hibrit1
ÇubukMetal1
ÇorapTekstil1
Çay BardağıCam1
ŞemsiyeHibrit1
Çamaşır Makinesi PervanesiMetal1
BoruPlastik4
KovaPlastik1
Oyuncak ArabaPlastik1
Bisiklet LastiğiPlastik2
Tıraş BıçağıHibrit3
Dantel Örtü ParçasıTekstil1
Kaşık (Tahta)Plastik2
HurçTekstil1
Kilit (metal burgulu)Metal3
Fotoğraf FilmiHibrit2
Futbol TopuHibrit1
Av FişeğiHibrit1
Kahve FincanıSeramik1
Sıvı SabunlukPlastik1
El ArabasıMetal1
EldivenPlastik1
Muhtelif KutuPlastik40
KancaMetal1
Varil KapağıMetal1
Ayakkabı (çocuk)Hibrit1
ÇatalMetal1
Kül Tablası (mermer)Diğer1
Kül Tablası (araç içi)Plastik1
PilHibrit3
AskıPlastik1
Örümcek Adam (oyuncak)Plastik1
KornişPlastik1
Misina MakarasıPlastik1
RendePlastik1
Muhtelif Demir AksamMetal1
Su Isıtıcısı TabanıPlastik1
Çay TabağıSeramik1
Toplam 409


Tespit

Harem etkinliği envanter listesi ışığında katı atık yoğunluğunun ön plana çıkan iki önemli kaynağı söz konusudur. Bunlardan ilki ne yazık ki yine çevre insanının çevreye olan duyarsızlığı ve bilinçsizliğidir. Fakat bu noktada son derece önemli bir diğer kaynakta bakım için Harem Otogarı karşısındaki dubaya bağlanan İDO araçlarıdır. Listenin yanı sıra sualtı fotoğrafları ve video kayıtları ile de kayıt altına alınan boya kapakları, kablolar, metal aksamlar ne yazık ki bu kaynaktan gelmektedir.

Yine liste incelendiğinde pompa, halat, pisuvar vb bazı materyallerin varlığı bir üçüncü kaynak olarak tekneleri işaret etmektedir.

Öneriler

Kadıköy ve Harem envanterleri kurumsal bir bilincin eksikliğine dair kuvvetli ipuçları vermektedir. Gerek İETT gerek İDO çalışanlarının en azından bir kısmı asgari bir çevre bilincine sahip görünmemektedir. Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi olarak bu ve benzeri durumlarda kurumsal eğitim programlarının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Çevre de gözlemlendiği kadarıyla çöp kovaları ve konteynerleri son derece yetersiz kalmaktadır. Özellikle otogar ve hafta sonları gerçekleşen yoğun insan sirkülasyonu düşünüldüğünde uzunca bir sahil şeridinde sadece iki çöp kontenteynerinin yetersizliği açıkça görülmektedir. Bu konuda yerel yönetimin gerekli önlemleri alacağını düşünmekteyiz.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi olarak Harem’i pilot bölge olarak seçmiş bulunmaktayız. Halen hazırlanmakta olan proje ile söz konusu lokasyonun sualtı temizliğinin yapılması, atıkların ve görsellerin sergilenmesi yoluyla çevre halkına yönelik bir bilinçlendirme kampanyasına girişilmesi ve yerel yönetimin işbirliği ile lokasyonun uzun vadede de korunmasına yönelik çözümler geliştirilmesi planlanmaktadır.

27 Kasım 2005 – Karaköy

Lokasyon: Karaköy İskelesi Galata Köprüsü arası

MateryalHammaddeAdet
Şarap ŞişesiCam16
Bira ŞişesiCam10
FanilaTekstil1
Plastik HortumPlastik1
Muhtelif TahtaDiğer1
Ayakkabı TabanıPlastik3
Maket BıçağıHibrit3
Meyve BıçağıHibrit3
Muhtelif Bez HavluTekstil1
Kontör KartıPlastik3
Kavanoz KapağıMetal1
Muhtelif BezTekstil2
Tahta KaşıkDiğer2
RapalaHibrit2
Muhtelif Demir (~2 m)Metal1
Balık AğıTekstil3
PrizPlastik1
Tekerlek (oyuncak)Plastik1
Mayonez ŞişesiCam1
KupaSeramik1
Manikür TakımıMetal1
Metal LevhaMetal1
Misina MakarasıPlastik1
Silikon TabancasıMetal1
KadehCam1
Bira BardağıCam1
Motor KayışıPlastik1
Muhtelif LastikPlastik1
Video Kaset (VHS)Hibrit1
Bardak (cam)Cam1
Kahve KupasıSeramik1
Kahvalt BıçağıHibrit1
Ayakkabı TabanıPlastik1
Tükenmez KalemHibrit1
İncilDiğer1
Metal Kutu (bira)Metal12
Muhtelif Olta ParçalarıPlastik1
OltaPlastik2
Muhtelif MisinaPlastik1
PoşetPlastik1
Cam ElmasıMetal1
PoşetPlastik1
Porselen TabakSeramik1
ÇakmakHibrit2
Şişe KapağıMetal1
Pil (Kalem)Hibrit3
Muhtelif Kağıt (Menü)Diğer2
Çay BardağıCam1
Maket Ev ParçasıDiğer1
Tenis RaketiHibrit1
Tel FırçaMetal4
Tabanca (kurusıkı)Metal1
Fayans (3333)Seramik1
İnci KolyeDiğer1
Çay TabağıMetal1
Çay TabağıSeramik1
Resim çerçevesi ParçasıDiğer1
Kova SapıMetal1
Radyo AksamıPlastik1
Balık KepçesiMetal1
FincanSeramik1
Kupa (Kahve)Seramik1
TopPlastik1
Ayakkabı (erkek)Hibrit1
çanMetal1
T-Shirt ParçasıTekstil1
Cep Telefonu ParçasıPlastik1
VazoCam1
Kanca (metal)Metal1
İskambil KağıdıDiğer2
Toplam 127


Tespitler

Envanter listesi ve sualtı görüntüleri ışığında Karaköy’de sualtı yaşamı için en ciddi tehlike ilk bakışta son derece masumane görünen olta balıkçılığı olarak ön plana çıkmaktadır. Olta balıkçılarının sebep olduğu katı atık kirliliğine dair ipuçlarının yanı sıra kaydedilen sualtı görüntülerinde izlenen yoğun olta kalıntıları sualtı canlıları için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Takılan binlerce olta halen suyun altında avlanmaya devam etmektedir.

Envanterde yer alan bazı materyaller her ne kadar yoğun olmasa da ikincil kaynak olarak deniz araçlarını işaret etmektedir.

Öneriler

Sualtında mevcut metal aksamların tesviye edilmesi yoluyla söz konusu alanda olta balıkçılığının zararı asgariye indirilebilir. Bu çalışma Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi tarafından projelendirilerek hayata geçirilebilir.

Kanaatimizce en azından olta ve ağ kalıntılarının ivedilikle temizlenmesi gerekmektedir.

Yanı sıra çevre insanı ve olta balıkçılarında asgari bir çevre bilinci oluşturabilmek adına STH Açık Hava Sergisi’nin başı çekeceği süreli bir kampanya başlatılabilir.