Toplantı Notları / 05.02.2014

Uzunca bir aradan sonra dün akşam gerçekleştirilen STH Hazırlık Toplantısı yaklaşık yirmi gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.

• Ağırlıklı olarak önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara dair izlenecek yol, işbirliği yapılacak kurumlar tartışıldı. Bu tartışma net bir sonuca bağlanamadıysa da üç alternatifin araştırılmasına karar verildi. Söz konusu alternatifler Sahil Güvenlik Komutanlığı, T.C. İstanbul Valiliği ve TSSF olarak belirlendi. TSSF ile işbirliği konusunda bazıüyeler karşıt görüş bildirmesi nedeniyle kararın tüm kurumların değerlendirilmesinden sonra alınması öngörüldü.

• Deniz Çöpleri Projesi kapsamında geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan gelişmeler Hakan Tiryaki tarafından aktarıldı. Söz konusu proje ve uygulaması açısından olası eksiklikler dile getirildi.

• Yakın dönem çalışmalarının rutin etkinlikler ve kirlilik envanteri projesi üzerinden şekillenmesi tartışıldı. Şubat – Haziran döneminde ilki Haliç’te olmak üzere her ay bir Rutin STH Etkinliği düzenlenmesi kararlaştırıldı.

• Kirlilik Envanteri Projesi yeterli derecede tartışılmadığından daha sonraki bir toplantıda tartışılmak üzere gündemde yerini aldı.

• Cumhur Ayar tarafından Haliç’te gerçekleştirilmesi söz konusu temizlik projesi ve belgesel çalışması hakkında kısa bilgi aktarımı yapıldı.

• Etkinliklerin gerek kamuoyuna duyurulması, gerek yeni gönüllülerin bünyeye katılmasının sağlanması amacıyla sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerekliliği ortaya konuldu.

• İlk yapılacak etkinlikte popüler bir konuğun da davet edilmesi ve etkinliğin medya ilgisinin arttırılması kararlaştırıldı.

• STH’nin 2005 yılından bu yana güncellenmemiş manifestosunun güncellenmesi gereği dile getirildi. Konu daha sonra tekrar değerlendirilmek üzere ileri tarihli toplantılara ertelendi.

• STH Etkinliklerine katılan STH Gönüllülerinin özellikle medya açıklamalarında neden olabildikleri yanlış ifadeler vb durumlar tartışıldı. Grup sözcüsü uygulamasının esas alınması önerildi. Bu konuda bir diğer öneri Grup Sözcülüğü görevinin dönemsel olması şeklinde yer aldı.

Katılımcılardan;

• Osman Kaygısız Sahil Güvenlik Komutanlığı ile randevu alınmasını,
• Cem Çağatay T.C. İstanbul Valiliği ile gerekli iletişimin kurulmasını,
• Sibel Kılıç mevzuatla etkinliklere dair mevzuatı araştırmayı,
• Şükrü Secel ilk rutin etkinliğe çağrılacak konuğun seçimi ve iletişime geçilmesi,
• Hakan Tiryaki gerekli dökümantasyonun derlenmesi ve ilgililere iletilmesi görevlerini üstlendiler.

Bir sonraki toplantı ilk maddede belirtilen ön çalışmanın tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler…