STH Sergileri Açık Hava Fotoğraf Sergisi ve Envanter Sergisi olmak üzere iki ana bölümden oluşur. STH Açık Hava Sergisi, STH Çalışmalarından derlenmiş ortalama 50 fotoğraftan oluşmaktadır. 100x150 cm boyutlarında görsellerden oluşan serginin içeriğini sualtı ve envanter fotoğrafları oluşturmaktadır. Her yıl revize edilmekte, yeni görseller eklenmektedir.

STH Envanteri Sergisi yine STH Çalışmalarında sualtından çıkartılan materyallerden oluşmaktadır. Ortalama 100 parçadan oluşmaktadır. Standart sergi materyallerinin yanı sıra çeşitli organizasyonlara özel (Antalya ve Deniz Sergisi, Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Sergisi, STH İskelelerde Sergisi gibi) sergi formatları ve konuya uygun görsel içerik oluşturulabilmektedir.

STH Yönetim Kurulu'na yazılı olarak başvurulması koşuluyla STH Açık Hava Sergisi dileyen tüm kurumların kullanımına açıktır.

STH Açık Hava Sergisi Bartın'da

STH Açık Hava ve STH Envanter Sergileri TEKLAS A.Ş. işbirliği ile Gebze'den sonra bu kez de Bartın'daydı...

READ POST