STH Akdeniz Projesi

İstanbul merkezli rutin çalışmalarımız ve Kaş çevresinde elde ettiğimiz izlenimlerden yola çıkarak STH Akdeniz Projesi adıyla hayata geçirmeyi planladığımız projenin ana hedefleri aşağıda yer almaktadır:

Denizin insanların yaşamında konumlandırılması adına çalışmalar yapılması
Deniz kültürünün izlerinin sürülmesi, tekrar günlük yaşamda yerini alabilmesi adına çalışmalar yapılması
Sürdürülebilir turizm ve çevre bilinci ilişkisi üzerine kamuoyunda farkındalık yaratılmasına çalışılması
Elde edilen verilerle özgün, lokasyona özel materyaller hazırlanarak yöre halkı ve eğitim kurumlarında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Her lokasyona özel, lokasyon verilerinden yola çıkılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Elde edilen verilerin arşivlenmesi yoluyla görsel ve niceliksel veri tabanları oluşturulması

Gerçekleştirilen Etkinlikler