Rutin STH Etkinlikleri

NEDİR?

Her ay önceden belirlenen bir noktada gerçekleştirilen etkinliklerdir ve STH çalışmalarının temelini oluşturur. Etkinlik noktaları seçilirken ilk öncelikli kriter insan sirkülasyonunun yüksek olmasıdır. İçerikleri standarttır ve temel hedefleri bilinçlendirme, veritabanı ve arşiv çalışması yapmaktır. Sualtı örnekleme çalışması, açık hava sergisi, envanter sergisi, anket çalışması temel içeriğini oluşturur. Etkinliklerden sonra yerel yönetimlere sunulmak üzere elde edilen verileri içeren bir dosya oluşturulmaktadır. Tespit ve önerilerin yanı sıra işbirliği imkanlarının da gündeme getirildiği bir rapor ilgili makamlara iletilmektedir.

 
İÇERİĞİ
  •   Sualtı Temizlik ve Örnekleme Dalışları
  •   STH Açık Hava Fotoğraf Sergisi
  •   STH Katı Atık Sergisi
  •   Envanter Çalışması
  •   Anket Çalışması
 

  Etkinlik Noktaları Haritası