Her ay önceden belirlenen bir noktada gerçekleştirilen etkinliklerdir ve STH çalışmalarının temelini oluşturur. Etkinlik noktaları seçilirken ilk öncelikli kriter insan sirkülasyonunun yüksek olmasıdır.
İçerikleri standarttır ve temel hedefleri bilinçlendirme, veritabanı ve arşiv çalışması yapmaktır. Sualtı örnekleme çalışması, açık hava sergisi, envanter sergisi, anket çalışması temel içeriğini oluşturur.
Etkinliklerden sonra yerel yönetimlere sunulmak üzere elde edilen verileri içeren bir dosya oluşturulmaktadır. Tespit ve önerilerin yanı sıra işbirliği imkanlarının da gündeme getirildiği bir rapor ilgili makamlara iletilmektedir.

Ortaköy, 9.11.2019

STH Ortaköy Etkinliği

Jotun "Yeşil Adımlar" Projesi kapsamında planlanan etkinliklerden ikincisi9 Kasım Cumartesi günü Ortaköy Sahili'nde gerçekleştirildi.

READ POST

Hata mesajı