Sualtı Ekipleri

Etkinlik noktasının tüm gereklerini değerlendirerek amaca uygun ve güvenli dalış planının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Sualtı ekiplerinin tüm sorumluluğu dalış amirine aittir.

Dalış amiri -gerekçesini STH Yönetim Kurulu'na bildirmek koşuluyla- dilediği dalıcının dalışına engel olabilir.

Dalış amiri STH Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Her dalış organizasyonundan sonra, dalışlarla ilgili temel bilgileri ve kişisel izlenimlerini içeren Dalış Raporu'nu STH Yönetim Kurulu'na iletmekle yükümlüdür.

Her çalışmadan önce yapılacak çalışmanın gereklilikleri doğrultusunda bilgilendirilir.

Asgari sertifika ve yeterlik düzeyi etkinlik noktasına göre belirlenir.

Gerekli ekipman STH tarafından sağlanır, ancak belirlenen temel ekipman desteğine sahip olmayan dalıcıların dalışına izin verilmez.

Sualtında çuvallar ve/veya sualtına yerleştirilen toplama ünitelerini kullanarak çalışırlar.

Eşli dalış sistemi esastır.

Dalıcıların mutlaka dalıştan önce muvafakiyet belgesi imzalamaları ve etkinlik hazırlık toplantısına katılmış olmaları gerekmektedir.

Her çalışmadan önce yapılacak çalışmanın gereklilikleri doğrultusunda bilgilendirilir.

Asgari sertifika ve yeterlik düzeyi etkinlik noktasına göre belirlenir.

Kendi görüntüleme ekipmanlarını kullanmaları gerekmektedir. STH sadece kaset vb. sarf malzemelerini sağlamaktadır.

Gönüllülerin, görsel kayıtların tüm kullanım haklarını STH'ye devrettiklerine dair Telif Anlaşması'nı dalıştan önce imzalamaları gerekmektedir.

Eşli dalış sistemi esastır.

Dalıcıların mutlaka dalıştan önce muvafakiyet belgesi imzalamaları ve etkinlik hazırlık toplantısına katılmış olmaları gerekmektedir.

Her çalışmadan önce yapılacak çalışmanın gereklilikleri doğrultusunda bilgilendirilir.

Asgari sertifika ve yeterlik düzeyi etkinlik noktasına göre belirlenir.

Gönüllülerin, yapılacak araştırma konusunda gerekli altyapıya sahip olmaları esastır.

Gönüllülerin, elde ettikleri verilerin tüm kullanım ve yayın hakları STH'ye aittir.

Eşli dalış sistemi esastır.

Dalıcıların mutlaka dalıştan önce muvafakiyet belgesi imzalamaları ve etkinlik hazırlık toplantısına katılmış olmaları gerekmektedir.


Kara Ekipleri

Her STH Etkinliği'ine İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı'nda görevli sualtı hekimleri tarafından gönüllü olarak destek verilmektedir.

Her türlü kaza ve yaralanma durumunda acil operasyon amacıyla oluşturulmuştur.

Her etkinlik noktası için bir acil durum planı hazırlar. Söz konusu plan etkinlik notasının içerdiği potansiyel riskler simüle edilerek hazırlanır.

Birim paramedikler ve sualtı hekimi ile koordineli çalışmaktadır.

EFR, DAN vb ilkyardım eğitimi olan gönüllüler tercih edilmektedir.

Sualtı temizlik ekibi tarafından çıkartılan materyallerin tasnifi ve sayımından sorumlu gruptur. Yeni katılan gönüllülere çalışma şekli hakkında etkinlik günü kısa bir brifing verilmektedir.

Sualtı temizlik ekibinin çalışmaları boyunca kılavuz ipleri yardımıyla dalıcıları izler ve dalış sonunda çıkartılan materyalleri envanter grubuna iletir. Pankartların asılması ve toplanması vb. etkinlik alanı ile ilgili hazırlıklar da bu grubun sorumluluğundadır.

Kamuoyunun tepkilerini, yaklaşımını, serüvenin tümünü içeren bir belgesel projesi amacıyla oluşturulmuştur. Gerekli altyapıya sahip gönüllülere öncelik verilmektedir. Bu birimde yer almak isteyen gönüllülerin etkinlik öncesi STH Telif Sözleşmesi'ni imzalamış olması gerekmektedir.

Sualtı ekiplerinde yer alan katılımcıların malzemelerinin tedariki, sevk ve idaresinin yanısıra ekipmanlarda oluşabilecek arızalara da müdahale edebilecek derecede teknik bilgiye sahip gönüllüler tercih edilmektedir.