Akdeniz'de Başka Kaş Yok!

Akdeniz’de başka Kaş yok!

STH Derneği olarak 2016 yılından itibaren hedefimiz 2008 ve 2009 yıllarında önemli bir katılım ve destek gören “Akdeniz’de Başka Kaş Yok!” kampanyasını geleneksel bir hale getirilerek ve kapsamının da genişletilerek tekrar hayata geçirilmesidir. Geçmiş iki organizasyon büyük ölçüde başarılı olmuş ancak geleceğe yönelik kalıcı bir etkisi söz konusu olamamıştır. Kampanya kapsamında Kaş Limanı, Küçük Çakıl, Büyük Çakıl, Çapa Banko, Limanağzı ve Çoban Burnu Koyları mevkilerinde gerek kıyı, gerek sualtı temizliği yapılmış ve STH Derneği tarafından tutlan envanter kayıtlarına göre  toplam 6148 parça katı atık çıkartılarak kayıt altına alınmıştır. Sonraki yıllarda Kaş Limanı’nda Turizm Haftası kapsamında liman alanında sualtı temizliği yapıl- mışsa da sembolik olarak kalmış, dahası envanter çalışması yapılmamış, güncel veri derleneme- miştir. Gerek derneğimizin geride kalan on yılı aşkın deneyimi, gerek söz konusu kampanyadan edindi- ğimiz izlenimler doğrultusunda aşağıda içeriği ve kapsamı belirtilen projenin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Kaş Kaymakamlığı'nın desteği ve işbirliği ile hayata geçirilecek olan şenliğe tüm Kaş halkının katılımı, sahiplenmesi ve yine Kaş'ta faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının da projenin paydaşı olarak yer alması öncelikli hedeflerimizdendir..

“Akdeniz’de başka Kaş yok!” Deniz Şenliği

Amaç

Projenin öncelikle amacı hemen hemen tüm varlığı denizle özdeş, denizle ilişkili Kaş ilçesinde deniz kültürü, deniz kirliliği, deniz turizmi ve tüm bu kavramların birbiri ile ilişkisi üzerine farkında- lık yaratmak, ilçe halkının deniz kirliliği başta olmak üzere denize dair tüm sorun ve tasaruflarda paydaş haline getirmektir.

İçerik

•    Sualtı temizlik çalışması

•    Çalışmalar boyunca sualtından canlı yayın

•    Sualtı kirliliği konulu fotoğraf sergisi

•    Sualtı kirliliği konulu kısa film gösterimleri

•    Kaş’ın Sualtı Yaşamı Fotoğraf Sergisi

•    Kaş’ın Sualtı Yaşamı Film Gösterimi

•    Envanter ve görsel veritabanı çalışması

•    Anket çalışması

•    Tespitlerin paylaşılacağı forum

•    İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik deniz konulu resim ve kısa öykü yarışması •    14 yaş ve üzeri gönüllü öğrencilere yönelik ücretsiz dalış eğitimi

•    Gönüllü öğrencilere yönelik ücretsiz Başlangıç Seviyesi Temel Denizcilik eğitimi •    Denize uzak beldelerden gelecek öğrenciler için tekne gezisi •    Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği

Proje Alanı

•    Kaş Limanı

•    Limanağzı

•    Çapa Banko

Katılımcılar

•    İlgili kamu kurumları

•    Kaş Belediyesi

•    Sivil toplum kuruluşları

•    Eğitim Kurumları

•    Kooperatifler

•    Üniversitelerin sualtı toplulukları

Destekleyici Araçlar

Eğitim kurumlarından gelecek tüm öğrencilere;

•    Derneğimizce Kaş ve çevresine özel hazırlanacak “Denizlerimizi Koruyalım” kitapçığı

•    Derneğimizce hazırlanacak Kaş Sualtı Canlıları Kataloğu

•    Şenliğe özel hazırlanacak T-Shirt

•    Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül

Şenlik Takvimi

•    Şenlik Kasım ayının ilk haftası, Pazartesi günü başlayacak, Cuma günü yapılacak şenlik ve ödül töreni ile sona erecektir.

•    Hafta boyunca belirlenen noktalarda sualtı temizlik ve görüntüleme çalışmaları yapılacak, lokasyon bazında envanter kayıtları alınacaktır.

•    Kapanış günü yapılacak şenliğe tüm eğitim kurumları davet edilecek, resim yarışması önce- den belirlenen kontenjan dahilinde şenlik alanında gerçekleştirilecektir.

•    Hafta boyunca çıkartılan katı atıklardan seçilecek parçalar şenlik alanında sergilenecek, atık- lar üzerinden gönüllülerce sunum yapılacaktır.

Notlar

•    Proje kapsamına dahil edilmesi planlanan Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği derneğimiz tarafından 2007 yılından bu yana yapılmakta, büyük ilgi görmektedir. Ayrıntılı bilgi için www. konusanbalik.com adresine başvurulabilir.

•    Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği yıllardır tekrarlana gelen yarışma şartnameleri, başvuru prosedürleri, jüri oluşumları vs tüm bileşenleri ile hazır bir şenlik paketidir.

•    Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği gerekli altyapının oluşturulabilmesi durumunda ulusla- rarası olarak da hayata geçirilebilir. En azında komşu Meis adasının çocukları şenliğe davet edilebilir.

•    Kaş Limanı’nda yapılacak tüm çalışmalar Kaş halkı tarafından meydana konulacak ekranlar- dan canlı olarak izlenebilecek, öğrenciler sualtında çalışan dalgıçlarla konuşup sorular sora- bileceklerdir. Son iki yıldır tüm çalışmalarımızda standart haline getirdiğimiz bu uygulama özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

•    Sualtı temizlik çalışmalarında görev almak üzere her yıl bir üniversite sualtı topluluğunun da- vet edilmesi planlanmaktadır.

•    Şenlik süresince elde edilen veriler derlenerek kısa film, fotoğraf sergisi vb argümanlarla yıl boyunca Kaş ve çevresindeki eğitim kurumlarında öğrencilere sunumlar yapılacaktır

Sizde Katılın | Şenlik Programı