Konum

STH Akdeniz Projesi

Kaş Etkinliği

2005 yılından bu yana kamuoyunu deniz kirliliği ve deniz kültürü konularında bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarımız ve edindiğimiz deneyim ışığında derneğimizin çalışmalarının bir kısmının Akdeniz kıyılarına yayılması hedeflenmektedir. Özellikle 2008-2009 yıllarında gerçekleştirilen “Akdeniz’de Başka Kaş Yok!” projesi kapsamında Kaş merkezli yapılan çalışmalar Akdeniz sahillerinde böyle bir projenin hayata geçirilmesinin gerekliliği konusunda belirleyici olmuştur. Söz konusu proje çalışmaları kapsamında Derneğimiz sualtı temizliği ve envanter çalışmalarını gerçekleştirmiş, Kaş çevresindeki tüm okullarda (Kasaba, Gömbe, Sütleğen vb) deniz ve deniz kültürü konulu sunumlarla gerek bilgi aktarılmış, gerek bölgedeki duruma dair önemli ipuçları derlenmiştir.

İstanbul merkezli rutin çalışmalarımız ve Kaş çevresinde elde ettiğimiz izlenimlerden yola çıkarak STH Akdeniz Projesi adıyla hayata geçirmeyi planladığımız projenin ana hedefleri aşağıda yer almaktadır:

Denizin insanların yaşamında konumlandırılması adına çalışmalar yapılması
Deniz kültürünün izlerinin sürülmesi, tekrar günlük yaşamda yerini alabilmesi adına çalışmalar yapılması
Sürdürülebilir turizm ve çevre bilinci ilişkisi üzerine kamuoyunda farkındalık yaratılmasına çalışılması
Elde edilen verilerle özgün, lokasyona özel materyaller hazırlanarak yöre halkı ve eğitim kurumlarında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Her lokasyona özel, lokasyon verilerinden yola çıkılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Elde edilen verilerin arşivlenmesi yoluyla görsel ve niceliksel veri tabanlaıı oluşturulması

Söz konusu hedeflere ulaşılması adına bir dizi etkinlik planlanmaktadır. Bu etkinliklerin tümü aynı temel içerikle hayata geçirilecek olup etkinliklerin temel içeriği aşağıda yer almaktadır:

Sualtı temizlik ve örnekleme çalışması
Sualtı görüntüleme çalışması (Fotoğraf ve video)
Envanter Çalışması (Tasnif, sınıflandırma, sayım ve kayıt)
Deniz kirliliği konulu Açık Hava Fotoğraf Sergisi
Sualtından çıkartılan materyallerden oluşan STH Atık Sergisi
Kısa Film Gösterimi (Etinlik alanında)
Sualtından canlı yayın (Etkinlik süresince, etkinlik alanında, -özel etkinliklerde- ulusal medyada)
İlköğretim öğrencilerinin etkinliklere aktif olarak katılımı, görev ve sorumluluk almaları
İlköğretim öğrencilerine STH Eğitim Serisi kitapçıklarından “Denizlerimizi Koruyalım” kitapçığı dağıtımı
Lokasyona özel Anket çalışması

STH Akdeniz Projesi çalışmalarına Mart ayı içerisinde Kaş’ta başlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında 17-24-31 Mart günleri STH Gönüllüleri tarafından Kaş Limanı’nda sualtı temizlik ve örnekleme çalışmaları başlatılacak, sualtı görüntüleme ekipleri tarafından görsel arşiv kayıtları alınacaktır. 4 Nisan 2015 Cumartesi günü kamuoyuna açık bir etkinlikle önceki üç gün boyunca toplanan tüm katı atıklar çıkartılacaktır.

Bu etkinlikte;

Önceki 3 çalışmadan elde edilen verilerle kısa film ve fotoğraf sergisi hazırlanacak ve 4 Nisan günü kamuoyunla paylaşılacaktır.
Her etkinliğe çevre ilköğretim kurumu öğrencilerinin aktif olarak katılımı ve etkinlikte ve sonrasında görev ve sorumluluk almaları sağlanacaktır.
Çıkartılan envanter kayıt çalışmalarının ardından sergilenecektir.
Katılan ilköğretim öğrencilerine STH Denizlerimizi Koruyalım kitapçığı dağıtılacaktır.
Kaş için hazırlanaca anket çalışmasıyla farkındalık düzeyine dair ipuçları aranacak ve yine anket sayesinde direkt olarak bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir.
Çalışmalar sualtından canlı olarak yayınlanacak, kamuoyunun denizi ve sualtını direkt “bizim gözümüzle” görmesi sağlanacaktır.
Gönüllü olacak öğrencilerle STH Gönüllülerinden oluşan bir “sürekli izleme” birimi oluşturulacak, ilköğretim öğrencilerinin bu yolla hem denetim katkıda bulunması, hem de sorumluluk alması sağlanacaktır.
Elde edilen veriler ışığında hazırlanacak Kaş’a özel tespit ve önerileri ve görsel sunumu içeren Etkinlik Raporu yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkının katılacağı bir Forum’la tartışmaya açılacaktır.